Bloghttp://martinhalas.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskBiznis so starými a chorými. Ako ďalej? (martinhalas)Slovenský model financovania dlhodobej starostlivosti sa líši od všetkých iných modelov v rámci EU. Systém je postavený na biznise so starými a chorými. Doplácajú však na to ľudia so zdravotným postihnutím a seniori.  Tue, 12 Jul 2016 13:21:49 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/428294/biznis-so-starymi-a-chorymi-ako-dalej.html?ref=rssPre seniorov v nemocniciach končia ústavné práva po 21 dňoch. (martinhalas)Asi ste sa s tým tiež stretli, ale nevenovali ste tomu pozornosť. Strach o blízkeho vám dovolil viac myslieť na to, aby sa čím skôr zlepšil jeho zdravotný stav. Hospitalizácia seniorov sa pritom v nemocnici v drvivej väčšine prípadov ukončuje zásadne presne po 21 dňoch.  Mon, 09 Jun 2014 09:49:28 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/358669/pre-seniorov-v-nemocniciach-koncia-ustavne-prava-po-21-dnoch.html?ref=rss60% slovenských domácností s príjmami pod 600 eur (martinhalas)To sú až 3 milióny obyvateľov Slovenska. Rozdiel v mesačnom príjme domácnosti v prešovskom a bratislavskom kraji bol pritom v roku 2012 až 40%. Z mesačného príjmu 600 eur si priemerná rodina môže dovoliť zaplatiť len bývanie, oblečenie a lieky. Navyše sa situácia chudobnejších rodín najvýraznejšie každý rok zhoršuje.Mon, 03 Mar 2014 11:49:17 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/350393/60-slovenskych-domacnosti-s-prijmami-pod-600-eur.html?ref=rssŠtát okráda seniorov aj cez valorizáciu (martinhalas)  Zmenený systém valorizácie dôchodkov významne poškodí zvyšovanie dôchodkov seniorov v najbližších rokoch. V priemere každý senior z celkového skoro jedného milióna v dôsledku zmeny valorizácie príde za 4 roky až o 192 eur. A to zásahom ministra Richtera do systému valorizácie dôchodkov naviazaných vo zvyšujúcej sa miere na infláciu a nie na nárast miezd.  Fri, 07 Feb 2014 10:30:24 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/348506/Stat-okrada-seniorov-aj-cez-valorizaciu.html?ref=rssPrežijú seniori na Slovensku rok 2020? (martinhalas)Pre niekoho možno trochu expresívne. Nie pre mňa. V piatok sme mali tlačovku, na ktorej sme poukázali na fakt, že seniori pri starobnom dôchodku do 390 eur a menej nemajú šancu normálne vyžiť. Ilustrovali sme to na základe spotrebného koša dôchodcov (cca 1020 položiek bežných výdavkov) pre 8 rôznych mesačných výšok dôchodkov od 200 eur do 1000 eur podľa údajov váh Štatistického úradu bežných mesačných výdavkov. Výsledok bol šokujúci. Nie však pre ministerstvo práce ktoré vraj „najlepšie pozná situáciu dôchodcov a realizuje potrebné opatrenie". A to ešte najbližšie 4 roky prídu rozhodnutím ministerstva práce seniori iba na valorizácii o viac ako 190 eur.Sun, 02 Feb 2014 10:30:30 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/348013/Preziju-seniori-na-Slovensku-rok-2020.html?ref=rssMZ SR dlhodobo porušuje práva poistencov štátu (martinhalas)Zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb nehradia poistencom štátu seniorom a ZŤP zdravotné poisťovne. Ide o 45 ošetrovateľských výkonov v rámci ústavou garantovanej zdravotnej starostlivosti v celkovom objeme až o 52 mil. eur ročne. MZ teraz navrhuje možnosť, nie povinnosť preplácania týchto výkonov. Má to však malý háčik. Ošetrovateľské výkony sa budú redukovať o 80% zo 45 na 9 výkonov. A výška preplácaných výkonov? 2 mil. eur ročne, nie 52 mil. eur.Sat, 25 Jan 2014 08:31:13 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/347392/MZ-SR-dlhodobo-porusuje-prava-poistencov-statu.html?ref=rssPostihnuté deti a ich rodiny platia za povinnú školskú dochádzku. (martinhalas)Prečo musí 1244 detí so zdravotným postihnutím a ich rodiny platiť za povinnú školskú dochádzku, keď zdravé školopovinné deti nemusia platiť nič? Teda ak sa ich rodiny nerozhodnú dať ich na súkromnú školu, kde sa za štátom garantovanú bezplatnú školskú dochádzku rozhodnú dobrovoľne za ich vzdelanie platiť. Dokedy ešte bude tento štát a zákony trestať postihnuté deti a ich rodičov?Fri, 08 Nov 2013 22:11:44 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/341700/Postihnute-deti-a-ich-rodiny-platia-za-povinnu-skolsku-dochadzku.html?ref=rssSociálne služby budú nedostupné pre ľudí postihnutých od narodenia (martinhalas)Sociálne služby sa po prijatí novely zákona o sociálnych službách, presadenej dosluhujúcou vládou stali finančne nedostupné pre tých, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí od narodenia. Platenie úhrady za sociálnu službu je pre nich a ich rodiny od 1.marca doslovne likvidačné, pričom denný pobyt v zariadení je pre nich často jedinou formou sociálneho kontaktu. Výška úhrady sa môže podľa zverejnených ekonomicky oprávnených nákladov mala v niektorých krajoch pri denných pobytoch zvýšiť z terajších približne 70 eur na 420 eur. Priemerný invalidný dôchodok týchto ľudí je 243 eur. Právna ochrana pred platením úhrady neprimeranej ich príjmu a majetku je síce zákonom o sociálnych službách zachovaná, ale povinnosť platiť prechádza na rodičov, pričom rodičom po zaplatení úhrady musí zostať mesačne 1,3 násobku sumy životného minima (čo je v súčasnosti 246,77 euro/jedna plnoletá fyzická osoba, 172,15 euro/ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba a 112,65 euro/dieťa).Tue, 06 Mar 2012 09:10:17 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/292192/Socialne-sluzby-budu-nedostupne-pre-ludi-postihnutych-od-narodenia.html?ref=rssMihál nie je nádej pre zamestnanosť a sociálne služby (martinhalas)Koncom januára začne posledná schôdza toho parlamentu. Má sa na nej prejednávať aj prezidentom vrátená novela zákona o sociálnych službách. Ohľadne novely už argumentovať nebudem. Napísal som už o tom myslím dosť (viď pod článkom). Chcem iba ukázať, že minister Mihál klame a zavádza. Tak, ako to urobil už pri Zákonníku práce.Fri, 20 Jan 2012 14:15:14 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/286765/Mihal-nie-je-nadej-pre-zamestnanost-a-socialne-sluzby.html?ref=rssReakcia na článok Vodu káže, víno pije exminsterky práce Wolekovej (martinhalas)Sme uverejnili dňa 5.januára 2012 stať Vodu káže, víno pije od exminsterky práce a sociálnych  vecí pani Wolekovej. Jej článok bol reakciou na fakt, že pán prezident Gašparovič nepodpísal novelu zákona o sociálnych službách 448/2008, prijatú v skrátenom legislatívnom konaní. Pán prezident podrobne zdôvodnil svoje odmietavé stanovisko. Novela sa tak ocitla naspäť v NR SR. Pani Woleková zniesla množstvo invektív na adresu pána prezidenta, účelovo prekrúcajúc novelu a jej zámer. Už samotný názov je zavádzajúci, lebo prezident nie je ani zriaďovateľom, ani prevádzkovateľom, ani prijímateľom sociálnej pomoci, teda osobne nie je vonkoncom zainteresovaný na znení novely. Stotožnil sa s výhradami, ktoré sme mu poslali a preto novelu nepodpísal. Pani Woleková „argumentuje" v mene goríl stojacich za poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí si presadzujú ich záujmom vyhovujúce  znenie, obsah, fomulácie zákonov, čo je aj prípad tejto novely zákona.Thu, 19 Jan 2012 09:33:26 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/286616/Reakcia-na-clanok-Vodu-kaze-vino-pije-exminsterky-prace-Wolekovej.html?ref=rssOdpoveď hovorkyni Selešovej na „Výpalníctvo ministra Mihála“ (martinhalas)Vážená pani Selešová,  finančný kolaps zariadení sociálnych služieb nemá na svedomí zákon NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na VÚC, ktorý presunul kompetencie v sociálnej oblasti zo štátu na obce a VÚC. Kompetenčný zákon bol správny. Avšak žiadna z vlád vrátane Vašej nedotiahla financovanie. Financovanie štátom, nie občanmi. V tejto súvislosti je namieste otázka,  prečo za nekompetentnú a nekvalifikovanú prácu zákonodarcov  a predkladateľov zákonov a tým je aj vaše ministerstvo, majú znovu platiť viac dotknutí občania. Vy v novele zákona o sociálnych službách zvyšujete participáciu nielen sociálne odkázaných ale aj ich rodín na minimálne 50% priemerných ekonomických nákladov.Fri, 13 Jan 2012 13:57:26 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/286028/Odpoved-hovorkyni-Selesovej-na-Vypalnictvo-ministra-Mihala.html?ref=rssVýpalníctvo ministra Mihála (martinhalas)Konečne sa Mihál demaskoval. Po vrátení novely zákona o sociálnych službách z prezidentskej kancelárie vytiahol skutočný dôvod, prečo bola potrebná novela zákona. Je to 40 miliónov eur dotácia pre poskytovateľov domovov sociálnych služieb pre tento rok. Vybraných poskytovateľov. Pritom tým už minulý rok Mihál skoro 9 miliónov eur poslal. Aj bez prijatej novely. Tento krát sa však Mihál postavil do pozície vydierača. Buď mi schválite 40 miliónov, alebo padnú verejní poskytovatelia tento rok na hubu. A s nimi viac ako 35 tisíc seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov Slovenska. Neistota o strechu nad hlavou, versus minister, ktorý potrebuje narýchlo pred voľbami prerozdeliť 40 miliónov eur. A tak sprosto vydiera. A ukazuje sa, že všetko ostatné bolo iba zásterkou ako odbremeniť poskytovateľov, prihrať im malú domov cez 40 miliónovú dotáciu a naložiť sociálne odkázaným a ich rodinám.Tue, 10 Jan 2012 11:23:17 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/285687/Vypalnictvo-ministra-Mihala.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou. Výpalníci už skončili. (martinhalas)Vypískali Vás už všetci, ktorých sa to týka pán Mihál a pani Nicholsonová. V stredu viac ako 50 seniorov priamo v parlamente. A to nechcite vedieť, čo na Vás hovorili. Báli sme sa, že sa Vaši spojenci v parlamente pokúsia prelomiť prezidentské veto a preto sme tam prišli. Vyhrali sme. Nad Vami a Vašou antisociálnou novelou zákona o sociálnych službách. V prospech seniorov a zdravotne ťažko postihnutých.Fri, 23 Dec 2011 10:13:35 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/284087/Mihal-s-Nicholsonovou-Vypalnici-uz-skoncili.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP VII. (martinhalas)Mihál s Nicholsonovou a najnovšie aj s hovorkyňou Selešovou presviedčajú občanov, že zmenou financovania - presunutím minimálne 50% nákladov na sociálne odkázaných a ich rodiny vyriešia problém sociálnych služieb. Zdvihnutím platieb nad 500 eur mesačne pre sociálne odkázaných však „presunú" ďalších vyše 100 tisíc občanov Slovenska do stavu hmotnej núdze. A ešte týmto ľuďom zostanú niekoľko desaťtisíc eurové dlhy do dedičského konania, ktoré budú musieť zaplatiť.  Fri, 09 Dec 2011 14:56:04 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/282882/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-VII.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP VI. (martinhalas)Zákon o sociálnej eutanázii seniorov a zdravotne ťažko postihnutých sa dostal do svojej finálnej fázy. Prešiel hlasovaním v parlamente a dostal sa na podpis k prezidentovi Gašparovičovi. Hneď v piatok som preto zaslal pánovi prezidentovi list, v ktorom sa neho obraciam s prosbou o nepodpísanie tohto zákona.Tue, 06 Dec 2011 12:49:14 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/282617/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-VI.html?ref=rssOtvorený list poslancom NR SR k Zákonu o sociálnych službách (martinhalas)Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, dovoľujem si Vás upozorniť na dopady, ktoré so sebou prinesie novela zákona 448/2008 o sociálnych službách, pripravená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Novela je v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom OSN o právach zdravotne postihnutých osôb, ktorý  Slovenská republika ratifikovala dňa 4.6.2010. V zmysle prijatého Dohovoru OSN sa SR zaviazala urobiť také legislatívne úpravy, ktoré budú presadzovať a chrániť plné a rovnaké užívanie ľudských práv a základných slobôd všetkým osobám so zdravotným postihnutím. Dohoda explicitne zaväzuje zmluvné štáty poskytovať nevyhnutnú ochranu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám, ktorá by im umožnila plne a rovnako využívať svoje práva. Vládou schválená novela Zákona 448/2008 sa nedá nazvať inak ako Zákon o sociálnej eutanázii zdravotne postihnutých občanov a seniorov. Ako inak by sa mal tento zákon volať po vyhláseniach predstaviteľov MPSVaR, že seniori a zdravotne postihnutí sú príživníci a ich rodiny výpalníci. Nenávisť a odpor k zdravotne postihnutým občanom a seniorom má byť pracovnou metódou tejto vlády.Fri, 25 Nov 2011 14:34:03 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/281625/Otvoreny-list-poslancom-NR-SR-k-Zakonu-o-socialnych-sluzbach.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP V. (martinhalas)Novela Zákona o sociálnych službách 448/2008 vôbec nerieši posilnenie kompetencií občanov tak, aby si každý občan mohol individuálne zvoliť pre neho najefektívnejší a najvhodnejší spôsob zaistenia potrieb. Občanom tak nechce ministerstvo dať právo slobodne sa rozhodnúť, či pôjdu do zariadenia, alebo ich bude opatrovať rodinný príslušník alebo iná blízka osoba. Prikazujú im a chcú im prikazovať, kde majú prežiť svoju starobu. A to všetko pod vedením politických nominantov  strany, ktorá má v názve slobodu a solidaritu. Slobodne ich nenechajú rozhodnúť a solidárne ich spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi nechajú platiť viac.Wed, 16 Nov 2011 10:21:57 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280734/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-V.html?ref=rssOdpoveď k vyjadreniam MPSVaR na moje blogy.sme.sk (martinhalas)Keď zlyhávajú argumenty, verejnosti sú podsúvané polopravdy a nepravdivé tvrdenia. Toto jediné sa dá povedať na reakciu na moje blogy zo strany MPSVR reprezentovaného pani Selešovou. A môžem k tomu ešte dodať, že najviac mi vadia klamstvá od predstaviteľov MPSVaR.Tue, 15 Nov 2011 09:17:29 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280642/Odpoved-k-vyjadreniam-MPSVaR-na-moje-blogysmesk.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP IV. (martinhalas)Novela Zákona o sociálnych službách pripravená Mihálom a Nicholsonovou ide po ruke najmä poskytovateľom sociálnych služieb na úkor ich prijímateľov, teda občanov. Svedčí o tom aj odkladný účinok pre všetkých poskytovateľov pre počty zamestnancov zariadenia s ohľadom na počet prijímateľov sociálnej služby, takisto ako aj podiel odborných zamestnancov v zariadeniach. Tento odkladný účinok v novele je až do 31.12.2015.Mon, 14 Nov 2011 13:58:46 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280580/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-IV.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP III. (martinhalas)V pripravovanej novele Zákona o sociálnych službách navrhujú Mihál s Nicholsonovou aj posunutie stupňa odkázanosti. Na konferencii „O budúcnosti sociálnych služieb" to odôvodnili najmä tým, že chcú dostať sociálne odkázané osoby do domáceho prostredia. To by bolo iste chvályhodné. Účelom týchto zmien však je, aby štát ušetril nemalé finančné prostriedky. To všetko v systéme, kde príspevok na starostlivosť dostáva poskytovateľ, teda domov sociálnych služieb a nie prijímateľ, teda sociálne odkázaný. Pýtam sa však: Idete šetriť finančné prostriedky na úkor sociálne odkázaných seniorov a zdravotne ťažko postihnutých?Thu, 10 Nov 2011 10:46:54 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280253/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-III.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a ZŤP II. (martinhalas)Ak si myslíte, že po navrhovaných zmenách v Zákone o sociálnych službách ministra Mihála s Nicholsonovou budú môcť seniori a zdravotne postihnutí vlastniť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a štát ich za to nebude šikanovať, tak ste na omyle. Mihál s Nicholsonovou totiž navrhujú, že „za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a § 34 až § 41 považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 7 000 eur." Dobre čítate, 7 000 eur!Wed, 09 Nov 2011 11:04:31 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280166/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-ZTP-II.html?ref=rssMihál s Nicholsonovou idú po krku seniorom a zdravotne postihnutým (martinhalas)Ministerstvo práce prišlo s ďalším nápadom ako posunúť sociálnu eutanáziu na Slovensku ešte „liberálnejšie". Pripravilo novelu zákona o sociálnych službách 448/2008. Štátna tajomníčka Nicholsonová sa už dávno netají tým, že seniori, zdravotne ťažko postihnutí a najmä ich rodiny ťažko zneužívajú náš nadštandardný systém sociálnych služieb. Dokonca z neho ryžujú na úkor štátu. Podľa nej sú seniori a zdravotne postihnutí príživníci a ich rodiny výpalníci.Tue, 08 Nov 2011 14:35:15 +0100https://martinhalas.blog.sme.sk/c/280103/Mihal-s-Nicholsonovou-idu-po-krku-seniorom-a-zdravotne-postihnutym.html?ref=rssV domovoch sociálnych služieb umierajú ľudia. Čo robí ministerstvo? (martinhalas)Ak by Ministerstvo práce robilo zodpovedný, preventívny dohľad v domovoch sociálnych služieb, nemuseli by tam umierať ľudia. Alebo byť šikanovaní. Čo v konkrétnych prípadoch urobil minister Mihál? Minister politickej strany, ktorá má v názve solidaritu. Alebo solidarita so zdravotne ťažko postihnutými a seniormi nie je pre pána Ministra solidaritou? Som presvedčený, že problém domovov sociálnych služieb je problém celej našej spoločnosti. Nielen tých, ktorí sú v nich umiestnení.Thu, 20 Oct 2011 13:07:51 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/278469/V-domovoch-socialnych-sluzieb-umieraju-ludia-Co-robi-ministerstvo.html?ref=rssKomu ešte nie je Matovič na smiech? (martinhalas)Ešteposlanec Matovič je zjavne veľmi prekvapený termínom ďalších parlamentných volieb. On, ako rodený populista sa tak stal dôstojným nástupcom Jána Ľuptáka. Ďalší zabávač národa pritom využíva každú možnosť obohatiť našu krivú politickú scénu o bonmoty hodné cirkusantov. Jedno z jeho prvých veľdiel bolo vyhlásenie o kúpení štyroch obyčajných ľudí za 20 mil. Eur, ktorý potom obrátil na žart. Ale zaujal.  Fri, 14 Oct 2011 10:48:29 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/277908/Komu-este-nie-je-Matovic-na-smiech.html?ref=rssProti Eurovalu vystupovali európski extrémisti. Aj SaS (martinhalas)Už dnes je jasné, že vo všetkých 17 štátoch eurozóny proti eurovalu hlasovali nacionalistické a extrémistické politické strany. Výnimkou je Taliansko, kde vláda spojila hlasovanie o eurovale s dôverou vláde, a tak ho opozícia nepodporila. Opozícia, nie koaličná politická strana. Na Malte a Cypre nebol proti eurovalu ani jeden poslanec. Vo Francúzsku bol jediným odporcom nacionalistický Národný front vedený Marine Le Penovou. V Holandsku hlasovala proti eurovalu strana Geerta Wildersa, známeho protiislamskou rétorikou. V Nemecku 523 poslancov z 598 hlasovalo za. Proti bolo 11 poslancov frakcie CDU/CSU, 4 poslanci FDP, 5 poslancov SPD, 1 zelený a všetci poslanci strany Die Linke. V Rakúsku hlasovali proti krajne pravicoví Stracheho Slobodní a haiderovci BZÖ. V Belgicku bola proti  nacionalistická Flaams Belang a libertariánska LDD. V Slovinsku parlament euroval schválil aj po páde vlády.Wed, 12 Oct 2011 11:05:10 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/277632/Proti-Eurovalu-vystupovali-europski-extremisti-Aj-SaS.html?ref=rssAj Vy ste dostali email od Penty a Mikloša? (martinhalas)Dnes ráno mi prišiel email od kamaráta. Rád sa s ním podelím aj s ostatnými. Najmä po včerajšej  medzinárodnej konferencii s názvom "Alternative As An Answer" www.answers.sk .Táto bola zameraná na oboznámenie širokej verejnosti, najmä študentov s alternatívami k dnešnému stavu ekonomiky a budúceho vývoja. Odznela tam tvrdá kritika neoliberálnej politiky a oligarchov, ktorí zhrabnú väčšinu ziskov. Preto by mal byť tento list viac ako mementom pre každého z nás.  Tue, 11 Oct 2011 13:19:53 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/277513/Aj-Vy-ste-dostali-email-od-Penty-a-Miklosa.html?ref=rssZlaté EuroKocúrkovo (martinhalas)Gréci majú nepokoje v uliciach, berú im ich neprimerane vysoké sociálne istoty, na ktoré boli dlhé roky zvyknutí. A finančné elity Grécka, predpokladám, že tie isté, ktoré dostali Grécko do problémov, nakupujú za peniaze z pomoci Európanov zlato.http://spravy.pravda.sk/grecko-opat-ochromia-protivladne-demonstracie-a-generalny-strajk-p9u-/sk_svet.asp?c=A111005_082613_sk_svet_p09Mon, 10 Oct 2011 09:58:28 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/277385/Zlate-EuroKocurkovo.html?ref=rssMatovičove byty zadarmo (martinhalas)„Za 22 rokov od revolúcie nás všetky vlády zadĺžili spolu o 30 mld. EUR. Výsledok ich zodpovedného zastupovania vidíme - obrovský dlh, za ktorý sme mohli postaviť 600 tisíc 3-izbových bytov." Toto napísal vo svojom bulvárnom plátku poslanec NR SR Igor Matovič v súvislosti s jeho iniciatívou na zmrazenie platov poslancom, ministrom, premiérke, prezidentovi. Zároveň sú tam ešte dve vetičky: „Veď dnes krásne vidíme, ako dopadnú štáty, ktoré politici zadlžujú. Nám chýba už len malý krôčik a sme tam, kde Gréci".Wed, 05 Oct 2011 09:39:27 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/277034/Matovicove-byty-zadarmo.html?ref=rssSmer-uje Babiš do politiky? (martinhalas)Kto chce s vlkmi byť musí s nimi vyť. Zdá sa, že Babiš si uvedomil, že toto nepísané pravidlo platí aj v ekonomických a politických kruhoch, kde sa pohybuje. Možno preto po vzore mnohých iných verejne oznámil, že sa bojí o svoj život.Fri, 30 Sep 2011 10:11:00 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/276666/Smer-uje-Babis-do-politiky.html?ref=rssHrozí vám infarkt? Presťahujte sa! (martinhalas)Vyzerá to tak, že na Slovensku si musíte vedieť vybrať, kde budete žiť. Nielen kvôli príležitosti na prácu, ale aj kvôli Vášmu zdraviu a dôstojnej starobe. Takže keď dočítate, asi sa budete chcieť sťahovať.Tue, 27 Sep 2011 13:54:33 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/276447/Hrozi-vam-infarkt-Prestahujte-sa.html?ref=rssGalkoviny (martinhalas)Minister Galko od začiatku svojho pôsobenia začal robiť audit tendrov bývalého ministra Bašku. Ponachádzal mnoho predražení a podal trestné oznámenia. Ak to boli všetko pochybenia a predraženia, tak sme mu určite všetci veľmi vďační. Avšak dnes, pri zostavovaní Zákona o štátnom rozpočte na budúci rok sa ukazuje, že pán minister Galko sa správa rovnako stranícky, ako ministri pred ním. Najprv obsadil na pozície sekčných riaditeľov aj ľudí, ktorí kandidovali na kandidátke strany SAS cez ktorú sa aj on dostal do pozície ministra. To by som ešte prežil, pretože tých ľudí osobne nepoznám aj keď sú to nespochybniteľne stranícki kandidáti.Fri, 09 Sep 2011 09:48:25 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/275077/Galkoviny.html?ref=rssPremiérka mi dala sľub. Splní ho? (martinhalas)Na dni otvorených dverí Úradu vlády SR 1. septembra mi pani premiérka Radičová prisľúbila, že okrem podpisovania svojich podpis kariet podpíše aj pomoc rodine Kellenbergerovcov. „Zariadim to, zariadim." - povedala na kameru Markízy.Tue, 06 Sep 2011 11:39:55 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/274796/Premierka-mi-dala-slub-Splni-ho.html?ref=rssSuperhrubá mzda: Zamestnanci platia (martinhalas)Superhrubá mzda je jeden veľký omyl. Alebo skôr jeden veľký podvod. Po jej zavedení si zaplatia zamestnanci na daniach a odvodoch dvojnásobne viac. Budeme si pritom platiť sociálne a zdravotné poistenie z už zdaneného základu. V súčasnom systéme je pritom zdravotné a sociálne poistné odpočítateľnou položkou. Superhrubá mzda toto všetko ruší.Sun, 28 Aug 2011 16:46:14 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/274185/Superhruba-mzda-Zamestnanci-platia.html?ref=rssVážené ministerstvo (anti)sociálnych vecí! (martinhalas)Minulý týždeň som mal tlačovú besedu, kde som celkom vecne zhodnotil politiku SASkárov Mihála a Nicholsonovej na ministerstve sociálnych vecí. Zhodnotil som ich prístup k zverenej agende ako plný egoizmu a sebectva, ani zďaleka nezodpovedajúci slovu „solidarita", ktoré spolutvorí názov ich materskej strany.Mon, 22 Aug 2011 15:48:02 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/273746/Vazene-ministerstvo-antisocialnych-veci.html?ref=rssPracujúca chudoba Mihálovi nevadí (martinhalas)Podľa ministra Mihála vraj pomôže nový Zákonník práce nezamestnaným, pretože firmy budú mať väčšiu motiváciu zamestnávať ľudí. Zvýši sa tým vraj počet pracovných príležitostí a „vďaka novele Zákonníka práce vzniknú na Slovensku desaťtisíce nových pracovných miest". Ja tejto predpovedi neverím. Zavedenie podstatne väčšej flexibility medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a zástupcami zamestnancov bude na úkor tých, čo pracujú, alebo by pracovať chceli.Tue, 16 Aug 2011 14:28:02 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/273238/Pracujuca-chudoba-Mihalovi-nevadi.html?ref=rssDostavba jadrovky je čistý biznis (martinhalas)Niekto si chce za 6 miliárd eur poriadne namastiť vrecká. Z toho máme my, slovenskí daňoví poplatníci prispieť viac ako polovicou. Pritom nepomáhajú ani argumenty, že Slovensko je od začiatku roku 2011 energeticky sebestačné. Veď tento fakt tvrdia Slovenské elektrárne, ktoré  sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a druhým najväčším výrobcom elektriny v strednej a východnej Európe a nie jadrová lobby. Ficovci megatender uskutočnili, Radičovci sa tvária, ako keby ani neexistoval. Rušíme si pritom každé desiate lôžko v zdravotníctve a vláda nechce ustúpiť odborárom ohľadne navýšenia minimálnej mzdy o 2-3 eurá, lebo vraj na to nemáme. Vyše 3 miliárd eur pre jadrovú lobby máme? Alebo je to preto, že v tomto megatendre je účastná jedna veľká slovenská finančná skupina, ktorá „robila" aj mýto?Tue, 09 Aug 2011 14:02:56 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/272653/Dostavba-jadrovky-je-cisty-biznis.html?ref=rssRodinkárstvo a lá Matovič (martinhalas)Poslanec Igor Matovič si na svojej piatkovej tlačovke vylieval srdce nad politickými nomináciami svojich vládnych kolegov. Je to jeden zo sľubov, ktoré dávali Obyčajní ľudia svojim voličom pred voľbami. Matovič komentoval svoju výpoveď na Generálnej prokuratúre kde uviedol, že politické nominácie sa dejú celým politickým spektrom. V parlamente sú pritom politické nominácie nielen súčasnej ale najmä bývalej Ficovej vlády jedným z hlavných marketingových aktivít poslanca Igora Matoviča a jeho Obyčajných ľudí. Matovič dokonca zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že dúfa, že prokurátor Čentéš „buchne po stole a povie - áno, stranícke nominácie, dosadzovanie svojich rodín, známych, kamarátov je korupcia."Tue, 02 Aug 2011 13:15:44 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/272102/Rodinkarstvo-a-la-Matovic.html?ref=rssPomohol SMER účelovo prijať Zákonník práce? Proti ľuďom, za body? (martinhalas)Dnes bola jedna z ojedinelých príležitostí ,kedy strana SMER mohla ako opozičná strana po dohode s SNS,  a ich dvoma odídencami z SNS, zabrániť prijatiu zákona, s ktorým naoko nesúhlasí. Ale neurobila to, a jasne ukázala, že nejedná v najlepšom záujme občanov, ale ide im len o získavanie politických bodov.Wed, 13 Jul 2011 14:28:26 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/270529/Pomohol-SMER-ucelovo-prijat-Zakonnik-prace-Proti-ludom-za-body.html?ref=rssPán minister Galko upracte a zrušte si ministerstvo (martinhalas)Dnes pán minister Galko bilancoval 1. rok svojho fungovania v rezorte obrany. Podľa slov ministra Galka on ako minister stabilizoval slovenskú armádu. Ozbrojené sily SR sú vraj vážne choré a potrebujú okamžitú operáciu. A vraj práve on je lekár. V rámci svojich „systémových" zmien ide napríklad zrušiť vojenský folklórny súbor Jánošík. Rád by som Vám dal pán minister obrany jednu radu: Rýchlo doupratujte a zrušte si ministerstvo.Tue, 12 Jul 2011 12:52:55 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/270449/Pan-minister-Galko-upracte-a-zruste-si-ministerstvo.html?ref=rssSuperhrubá mzda, alebo ako Mikloš prekabátil Sulíka s Mihálom (martinhalas)Jedným z volebným sľubov SAS je aj odvodový bonus. Prvým krokom je zavedenie superhrubej mzdy. Toto využil minister Mikloš a prešiel Sulíkovi s Mihálom cez rozum. Mikloš sa pritom vôbec netají tým, že je proti zavedeniu odvodového bonusu. Dokázal to na niekoľkých ekonomických fórach, keď otvorene poukazoval na jeho negatíva, najmä fiškálnu deficitnosť, čo si podľa neho slovenská ekonomika v súčasnej kondícii vraj nemôže dovoliť.Wed, 06 Jul 2011 13:58:42 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/270011/Superhruba-mzda-alebo-ako-Miklos-prekabatil-Sulika-s-Mihalom.html?ref=rssRešpektovanie súdnych rozhodnutí a medzi nimi Fico s Radičovou (martinhalas)Minulý týždeň sa odohrali dve závažné „justičné" veci. Reakcia premiérky Radičovej a piatkové rozhorčenie poslanca Róberta Fica. Obidve majú spoločnú nálepku. Politici nerešpektujúci a populisticky hodnotiaci rozhodnutia súdov podľa toho, ako im to vyhovuje. Fico ešte pridal trochu „šťavy" s bombou pred svojimi dverami (žeby sponzor, ktorému Ficova družina sľúbila znovuzvolenie Trnku za GP?).Tue, 21 Jun 2011 09:41:14 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/268661/Respektovanie-sudnych-rozhodnuti-a-medzi-nimi-Fico-s-Radicovou.html?ref=rssSúdruhovia zo Súmračnej sa rozpísali (martinhalas)Naši „sociálni" „demokrati" Róbertovia sa nám rozpísali. Obaja si vybrali za terč Sulíkovcov. Je naozaj škoda, že títo páni sa namiesto vysvetľovania svojich prešľapov, uchyľujú k „bitiu" práve Sulíka a Galka.Wed, 15 Jun 2011 13:59:42 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/268139/Sudruhovia-zo-Sumracnej-sa-rozpisali.html?ref=rssRok po voľbách je zo 120 nápadov SAS trhací kalendár (martinhalas)Práve dnes uplynul rok od pamätnej vety: „Riško, drž balónik a čakaj!". Rok po voľbách je jasné, že „Riško" poslúchol a čaká, najmä s plnením svojich sľubov.Mon, 13 Jun 2011 14:21:32 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/267925/Rok-po-volbach-je-zo-120-napadov-SAS-trhaci-kalendar.html?ref=rssRodina alebo dúhová menšina? (martinhalas)V úžase som sledoval nadprácu médií a niektorých našich najvyšších predstaviteľov pri organizácii a propagácii tzv. dúhového sprievodu. Predstavte si situáciu, keď sú rodičia konfrontovaní so situáciou, že ich dieťa, milovaný človiečik, je po puberte „dúhový". Priznávam, že by som nechcel byť rodič, ktorému sa to stane.Tue, 07 Jun 2011 15:48:33 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/267366/Rodina-alebo-duhova-mensina.html?ref=rssMoja návšteva na Úrade vlády , druhé dejstvo (martinhalas)Potom čo ma naposledy z Úradu vlády zobrala polícia, som „vrátil na miesto činu". Vláda totiž stále trvá na dostavbe novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach. Sud so zeminou pracovníkov úradu naposledy veľmi vystrašil, tak som tentokrát priniesol iba list, v tomto znení:Fri, 03 Jun 2011 12:32:43 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/266990/Moja-navsteva-na-Urade-vlady-druhe-dejstvo.html?ref=rssFicova a Rozinova vinica (martinhalas)Píšem tento blog aj preto aby sa popri pánovi Rozinovi nezabudlo na tú Vašu vinicu, pán Fico. Aj keď si teraz hľadáte bývanie v dome na Napoleonovom vŕšku, kde by na byt na najvyššom podlaží priemerne zarábajúci občan musel odkladať každé jedno zarobené euro 217 rokov. 217 rokov, to je ako priemerný vek dôchodcu :(): neviem aký znak mám dať. A teraz snáď :(Thu, 26 May 2011 11:11:17 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/266221/Ficova-a-Rozinova-vinica.html?ref=rssChoroba je stelesnením životnej situácie (martinhalas)Je pravda, že nie každá. Pri porovnaní životopisu a chorobopisu pacienta však veľa krát príde každý z nás na to, že nevysvetliteľná bolesť, ktorú náš lekár nevie nijak diagnostikovať a liečiť prichádza po ťažkej životnej situácii. Kto nám vtedy pomôže?Mon, 23 May 2011 16:42:10 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/265976/Choroba-je-stelesnenim-zivotnej-situacie.html?ref=rssMoja včerajšia pol hoďka u ministra Mihála (martinhalas)Je to veľmi príjemný človek. A včera ma prekvapil. Nielen tým, že nás prijal a vypočul, ale aj tým, že nám umožní niečo meniť. Budem môcť participovať pri príprave noviel Zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ZŤP a Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Teda aspoň nám to pán minister prisľúbil.Wed, 18 May 2011 16:16:21 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/265579/Moja-vcerajsia-pol-hodka-u-ministra-Mihala.html?ref=rssMajú sa o dôchodcov starať len ich deti? (martinhalas)Nie je novinkou, že náš štát dlhodobo zlyháva v starostlivosti o tých, ktorí to najviac potrebujú. O matky, mladé rodiny, nezamestnaných, chorých, najstarších aj najmladších. Asi najvypuklejšia je neschopnosť štátu pomáhať našim rodičom a starým rodičom. Znie to ako klišé, ale naozaj sú to oni, kto tento štát vybudoval a nás vychoval. Komu inému okrem nich a našich detí by sme sa mali cítiť zaviazaní?Fri, 13 May 2011 10:21:58 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/265076/Maju-sa-o-dochodcov-starat-len-ich-deti.html?ref=rssNáš hokej zišiel ku dnu po Širokého pleciach (martinhalas)Všetci sme určite s veľkým záujmom sledovali a dúfam, že aj budeme sledovať hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku. Po počiatočnej obrovskej eufórii, pretavenej u niektorých indivídií premrštenými cenami lístkov najmä na zápasy našich, sme po zápasoch s Čechmi a následne Fínmi upadli do letargie. Dôvod je vypadnutie našich. Otázkou je, či sa tomu nedalo zabrániť. Ja si myslím, že áno. Ak by totiž pred piatimi rokmi bol vypočutý hlas verejnosti na odstúpenie prezidenta  hokejového zväzu Širokého a celého realizačného tímu, tak by sme dnes nemuseli so sklopenými hlavami sledovať, ako naši bojujú o strelenie gólu Dánom. Treba otvorene povedať, že nielen hokej, ale celý náš šport, česť výnimkám je prehnitý. A nasiaknutý biznisom a prospechárstvom. To však zatvára cestu nahor všetkým talentom. Proste peniaze talent preplatia. A to prehnité sa z vrcholu ľadovca, ktorým je v tomto prípade vedenie zväzu prenáša aj nadol.Tue, 10 May 2011 10:52:57 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/264799/Nas-hokej-zisiel-ku-dnu-po-Sirokeho-pleciach.html?ref=rssPrídu po VIP rybároch na rad aj VIP poľovníci? (martinhalas)20% rybárov loví na Slovensku zadarmo. Iba vďaka poslancom v parlamente. Je to jedna z ďalších maličkostí, ktorou nám naši volení vyvolení ukazujú svoju aroganciu. Rybári však nie sú jediní. Veď na Slovensku máme aj poľovníkov.Fri, 06 May 2011 11:09:43 +0200https://martinhalas.blog.sme.sk/c/264402/Pridu-po-VIP-rybaroch-na-rad-aj-VIP-polovnici.html?ref=rss